Oferta mojej kancelarii skierowana jest zarówno do klientów biznesowych jak i indywidualnych. Zgodnie z przyświecającą kancelarii ideą profesjonalizmu i indywidualnego podejścia do każdego klienta również wynagrodzenie za poszczególne czynności jest indywidualnie ustalane z klientem.  

 

Dla klientów biznesowych istnieje możliwość ustalania wynagrodzenia godzinowego lub ryczałtowego.

 

Jednak przede wszystkim w tym miejscu chciałbym podkreślić, że moja kancelaria ponad wszystko ceni sobie dobro klienta i zapobieganie możliwym problemom prawnym, a dopiero w dalszej kolejności pomoc w ich rozwiązywaniu, a więc zanim podejmą Państwo jakieś decyzje mogące mieć konsekwencje prawne, napiszcie lub zadzwońcie.