Kancelaria w zakresie oferowanych usług świadczy kompleksowe i profesjonalne usługi w poniższym zakresie.

 

Prawo Cywilne:

 

 • prowadzenie postępowań sądowych , sporządzanie wniosków egzekucyjnych i windykacja należności;
 • prowadzenie postępowań spadkowych o stwierdzenie nabycia spadku, o dział spadku, o zachowek;
 • prowadzenie spraw o zniesienie współwłasności;
 • sporządzanie i opiniowanie wszelkiego rodzaju umów cywilnoprawnych;
 • sporządzanie opinii prawnych;
 • sporządzanie regulaminów sklepów internetowych;

 

Prawo rodzinne:

 

 • reprezentacja w sprawach o rozwód, podział majątku wspólnego małżonków, alimenty;

 

Prawo Handlowe:

 

 • prowadzenie negocjacji biznesowych, sporządzanie umów i opinii prawnych w zakresie szeroko pojmowanego prawa spółek;
 • kompleksowa obsługa podmiotów gospodarczych, jednoosobowych działalności gospodarczych wraz z usługą pomocy w uzyskaniu środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej z Urzędu Pracy;
 • kompleksowa obsługa spółek prawa handlowego, osobowych i kapitałowych, sporządzanie dokumentów rejestracyjnych do KRS, uczestnictwo w zgromadzeniach wspólników i akcjonariuszy spółek kapitałowych jako pełnomocnik, prowadzenie sporów sądowych i windykacja należności;
 • sporządzanie i opiniowanie regulaminów sklepów internetowych;

 

Prawo pracy:

 

 • dochodzenie należności pracowniczych od pracodawców;
 • reprezentacja pracodawców w sporze z pracownikami;
 • sporządzanie regulaminów pracy, oraz regulaminów wynagradzania;
 • sporządzanie i opiniowanie umów o pracę;
 • sporządzanie umów o zakazie konkurencji, oraz reprezentacja w sporach związanych z tymi umowami;

 

Prawo administracyjne:

 

 • reprezentacja przed organami administracji publicznej, sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych;
 • sporządzanie skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego;

 

Odszkodowania:

 

Reprezentacja i dochodzenie zadośćuczynień i odszkodowań w sporach z ubezpieczycielami i innymi podmiotami w szczególności w przypadkach:

 • śmierci osoby bliskiej;
 • błędu medycznego;
 • wypadku komunikacyjnego (zaniżone koszty naprawy pojazdu, odmowa wypłaty kosztów wynajmu pojazdu zastępczego);
 • zmarnowanych wakacji;
 • odwołanego lub opóźnionego lotu;
 • wypadku przy pracy;

 

Ponadto:

 

 • dochodzenie należności w  sprawie tzw. ,,polisolokat” ;
 • dochodzenie odszkodowań w sprawach związanych ze służebnością przesyłu (energia elektryczna, cieplna, urządzenia infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej);